Việc tinh chế và phân tán vật liệu alumin cải thiện chất lượng của vật liệu

Dưới tác động của sóng siêu âm, kích thước tương đối của sự phân tán hỗn hợp trở nên nhỏ hơn, sự phân bố trở nên đồng đều, tương tác giữa chất nền và sự phân tán tăng lên, và độ tương thích tăng lên.

Đối với một số vật liệu, áp suất đùn giảm sau khi thêm sóng siêu âm và mật độ bong bóng tăng khi biên độ siêu âm tăng. Đồng thời, các bong bóng trở nên nhỏ hơn và kích thước và sự phân bố của các bong bóng đồng đều hơn. Điều này chỉ ra rằng sóng siêu âm có thể thúc đẩy sự hình thành hạt nhân bọt và sự phát triển của hạt nhân bong bóng.

Đặc trưng

Dây chuyền sản xuất siêu âm được thiết kế riêng chuyên nghiệp với công suất xử lý lớn

Hiệu ứng phân tán lý tưởng, hiệu suất chi phí cao

dfsdsfdas(1)


Thời gian đăng: 11-11-2020