• Ultrasonic pigments dispersion equipment

    Thiết bị phân tán sắc tố siêu âm

    Bột màu được phân tán vào sơn, chất phủ và mực để tạo màu. Nhưng hầu hết các hợp chất kim loại có trong bột màu, như: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 đều là những chất không tan. Điều này đòi hỏi một phương tiện phân tán hiệu quả để phân tán chúng vào môi trường tương ứng. Công nghệ tán sắc bằng sóng siêu âm đang là phương pháp phân tán tốt nhất hiện nay. Cavitation siêu âm tạo ra vô số vùng áp suất cao và thấp trong chất lỏng. Các vùng áp suất cao và áp suất thấp này liên tục tác động đến ...